Karaciğer Hemanjiomu Nedir?

Karaciğer Hemanjiomu; karaciğerde kanserli olmayan (benign) iyi huylu bir kitledir. Karaciğerdeki kan damarlarında oluşur. Karaciğerde hemanjiom için hepatik hemanjiom ve kavernöz hemanjiom terimleri de kullanılır.

Çoğu karaciğer hemanjiomu vakası, başka bir hastalık için yapılan test veya prosedür sırasında tespit edilir. Karaciğerde hemanjiom tanısı konulan insanlar nadiren belirtiler ve semptomlar ile karşılaşırlar ve tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

Karaciğerinizde bir tümörün olduğunu bilmek, iyi huylu bir kitle olsa bile, rahatsız edici olabilir. Tedavi edilmemiş bir karaciğer hemanjiomunun karaciğer kanseri hastalığına yol açabildiğine dair hiçbir kanıt mevcut değildir.